top of page

Neurologické vyšetrenie v praxi fyzioterapeuta

Neurologické vyšetrenie je pre fyzioterapeuta veľmi dôležité a základné by mal ovládať každý z nás. Veľa porúch nervového systému sa prejavujú ako "bežné problémy". Nie je raritou, že práve fyzioterapeut ako prvý zachytí začínajúci vážny problém nervového systému.

Registration is closed
See other events
Neurologické vyšetrenie v praxi fyzioterapeuta
Neurologické vyšetrenie v praxi fyzioterapeuta

Čas a miesto

09. 9. 2023, 9:00 – 15:00

Gen. Svobodu1830/3A, Partizánske, Slovensko

O podujatí

Lektor: Mgr. Lukáš Kasala

Cena: 100 EUR 

Maximálny počet účastníkov: 16

Kurz určený pre: fyzioterapeut, lekár

Fyzioterapeut musí vedieť neurologicky vyšetriť bez rozdielu špecializácie. Mnoho neurologických porúch sa na začiatku začne prejavovať ako bežné poruchy pohybového aparátu. Parkinson ako bolesť ramena, roztrúsený skleróza ako brnenie ruky, zakopávanie či slabosť DK ako periferna paréza, odreniny na chodidle ako necitlivosť pre diabetes, instabilita pre poruchu mozočku, ALS ako vypadávanie z ruky,... To všetko sa môže objaviť v ambulancii fyzioterapeuta. A práve ten môže byť prvý, kto si všimne začínajúci vážny problém. Nie je raritou, že sa takýto pacient v ambulancií vyskytne. Ak odhalíme poruchu, alebo máme podozrenie na poruchu PNS alebo CNS, musíme pacienta okamžite odoslať na dovyšetrenie k neurológovi. 

Ak ale nevieme neurologicky vyšetriť, pacienta nielenže neliečime, ale aj strácame drahocenný čas, ktorý je u porúch CNS či PNS najvzácnejší. 

Kvalitné neurologické vyšetrenie, ktoré nám komplexne povie, v akom stave je nervový systém pacienta, sa dá stihnúť do 5 minúť. Diagnózu neurčujeme. Ak niečo "nehrá", pošleme k neurológovi na dovyšetrenie pomocou zobrazovacích metód.  Len je nutné vedieť, kde klepnúť, potiahnúť, akou silou a pod. 

Takisto je dôležité aspoň základne rozumieť anatómií NS. 

V cene je zahrnuté občerstvenie, skriptá, pero.

PROGRAM A ČOMU SA BUDEME VENOVAŤ, ČO SA NAUČÍTE

 • Pyramidová dráha - anatómia, vyšetrenie, prejavy poruchy, typická chôdza
 • Extrapyramidová dráha - anatómia, vyšetrenie, prejavy poruchy, nepriame prejavy poruchy alebo prvé prejavy poruchy extrapyr. dráhy, typická chôdza
 • Senzitívny systém - anatómia, vyšetrenie jednotlivých modalít
 • Vyšetrenie proprioceptivných reflexov HKK
 • Vyšetrenie proprioceptivných  reflexov DKK
 • Vyšetrenie dermatómov HKK
 • Vyšetrenie dermatómov DKK
 • Pyramidové javy zánikové HKK
 • Pyramidové javy zánikové DKK
 • Pyramidové javy iritačné HKK
 • Pyramidové javy iritačné DKK
 • Radikulárny vs. pseudoradikulárny syndróm HKK a DKK - komplexné informácie ku každému radikularnému syndrómu a pseudoradikularnému syndrómu, presné rozdelenie a vyšetrenie, kazuistiky pacientov, chôdza
 • Vyšetrenie mozočku, typická chôdza
 • Napínacie manévre DKK - správna technika vyšetrenia
 • Jemné neurologické príznaky radikularného syndrómu - teda, radikulár ešte nie je plne rozvinutý, ale zachytíme dráždenie nervu
 • Poruchy nervus facialis - rozdelenie centrálna a periférna paréza
 • Karpálny tunel - vyšetrenie
 • Ucelené neurologické vyšetrenie
 • Pochopiť dôležitosť neurologického vyšetrenia v praxi
 • Dobrý pocit zo znalosti neurologického vyšetrenia
 • Mať rád neurológiu

Suma sumarum sa naučíte rýchle a komplexné neurologické vyšetrenie pacienta, z ktoré budete vedieť, či pacient potrebuje ďalšie vyšetrenie neurológom, alebo nie.

Zdieľajte toto podujatie

bottom of page