top of page

3-hodinový PRAKTICKÝ WORKSHOP: Trigger pointy spôsobujúce bolesť hlavy

Najčastejšou príčinou akejkoľvek bolesti je myofasciálny bolestivý syndróm, ktorý sa prezentuje tvorbou trigger pointov. Každý trigge point vyžarujúci do oblasti hlavy má typické a atypické prejavy, ktoré ak poznáme, vieme veľmi efektívne ošetriť a uľaviť pacientovi od bolesti.

Registration is closed
See other events
3-hodinový PRAKTICKÝ WORKSHOP: Trigger pointy spôsobujúce bolesť hlavy
3-hodinový PRAKTICKÝ WORKSHOP: Trigger pointy spôsobujúce bolesť hlavy

Čas a miesto

19. 8. 2023, 9:00 – 12:00

Gen. Svobodu1830/3A, Partizánske, Slovensko

O podujatí

Lektor: Mgr. Lukáš Kasala

Cena: 50 EUR 

Maximálny počet účastníkov: 12

Kurz určený pre: fyzioterapeut, lekár

Pacienti s bolesťou hlavy nie sú raritou v ambulancii fyzioterapeuta alebo lekára. Kvalitná anamnéza a dôkladná diferenciálna diagnostika sú základ. Avšak, najčastejšou príčinou je tzv. myofasciálny bolestivý syndróm, ktorý sa prezentuje tovrbou trigger pointov. Každý sa prezentuje v inej časti hlavy typickými a atypickými prejavmi, ktoré, ak poznáme, vieme veľmi efektívne vyriešiť. 

Počas webinára budeme pracovať so svalmi: 

  • Sternocleidomastoideus
  • Subokcipitálna skupina
  • Semispinalis
  • Digastricum
  • Masseter
  • Trapezius
  • Pterigoideus lateralis et medialis

Ukážeme si správnu techniku palpácie trigger pointu, niekoľko polôh uvoľnenia trigger pointov na princípe recipročnej inhibície a vývojovej kineziológie, ktoré sú veľmi efektívne v riešení trigger pointov a šetria naše prsty :) 

3-hodinový praktický workshop je vynikajúci spôsob, ako sa niečo nové naučiť alebo zopakovať. S minimom teórie, ale veľa praktikom. Ak si nie ste istý, či sa Vám oplatí investovať do celeého kurzu, workshop je príležitosť zistiť, ako v RehaThinku učíme, ako nad fyzioterapiou premýšľame, aký je lektor a či Vám technika, ktorú prezentujeme, bude vyhovovať. Počas roka budeme organizovať ďalšie workshopy na rôzne témy. 

Zdieľajte toto podujatie

bottom of page