top of page

O nás

vlnka3.png

So zmyslom pre  fyzioterapiu

My, Lukáš a Anna, sme zakladatelia RehaThinku a fyzioterapeuti. RehaThink vznikol v roku 2019 v Lotyšsku, kde sme začali organizovať kurzy pre fyzioterapeutov. Kvalita kurzov sa rýchlo dostala medzi ostatných fyzioterapeutov a dnes organizujeme kurz každý mesiac. Fyzioterapia je naše povolanie, ktoré robíme zo srdca. Naša práca a štýl vedenia kurzov je inšpirovaná naším štúdiom na Karlovej univerzite v Prahe. Anna získala magisterský titul na fakulte FTVS a Lukáš na  2. lekárskej fakulte v Motole.  Štúdium na týchto fakultách poskytli nielen veľké množstvo klinických vedomostí a praktických zručností, ale aj určili smer pohľadu na fyzioterapiu a medicínu obecne.  V rámci štúdia sa kládol veľký dôraz na schopnosť spájať poznatky z rôznych oborov medicíny a fyzioterapie, teda anatómie, fyziológie, patofyziológie, telovýchovného lekárstva, biomechaniky, kineziológie, neurológie, ortopédie, traumatológie, internej medicíny, biochémie, farmakológie a mnoho ďalších oblastí.

​​

Počas pôsobenia na fakulte sme spoznali mnoho vynikajúcich lektorov, s ktorými dodnes spolupracujeme a prednášajú u nás v RehaThinku. Svojim prístupom nás inšpirujú a vedomosťami posúvajú ďalej, a my sa nové poznatky snažíme preniesť do kurzov. 

lukas-a-anna_edited.png

Lukáš Kasala

Anna Kasalová

celostni.png

Všetko spolu súvisí!​​

Profesor Karel Lewit povedal: "Ten, kto lieči iba miesto bolesti, je stratený". Je dôležité pochopiť vzájomný vzťah medzi jednotlivými časťami tela, muskuloskeletálnym aparátom, nervovým systémom, orgánmi a patologickými stavmi. Na našich kurzoch Vás to naučíme.

klientsky.png

Kvalita

​Pre nás je dôležité, aby na kurzoch vládla priateľská a pozitívna atmosféra. Preto vytvárame len malé skupiny, aby bol dostatok času na otázky, praktickú ukážku, tréning techniky  a diskusie. Len tak dokážeme zabezpečiť, že techniku sa naučíte, budete jej rozumieť a budete schopný ju ihneď aplikovať v praxi.

Investícia, ktorá sa Vám násobne vráti​

​Ak chcete byť vyhľadávaným odborníkom, musíte investovať do svojho vzdelania. 

Veľkou výhodou našich kurzov je, že získané zručnosti a techniky môžete ihneď použiť u akéhokoľvek pacienta a pacient cíti zmenu okamžite. Kurzy sú medzi sebou prepojené a dokopy poskytujú komplexný pohľad. Tým sa zvyšuje efektivita Vašej terapie a úspešnosť v liečení, čo Vám následne prinesie viac pacientov.

Fyzioterapia je jedným z najpopulárnejších študijných programov. A nie pre nič za nič! Fyzioterapia je oblasťou budúcnosti. Bolesťami pohybového aparátu trpí čoraz viac ľudí. Cieľom RehaThinku je poskytovať vysokokvalitné a moderné školenia pre fyzioterapeutov. Nemenej dôležitým cieľom je zvýšiť povedomie verejnosti o fyzioterapii a jej možnostiach. 

anna-kasalova.JPG

Anna Kasalová

Vzdelanie: Fakulta telesnej výchovy a športu Univerzity Karlovej v Prahe Získaný titul: magisterský titul vo fyzioterapii Počas strednej školy ma viac ako história, literatúra a politika zaujímali humanitné vedy. Vždy ma však zaujímal pohyb, zdravie. K medicíne a fyzioterapii som sa začal orientovať na posledných hodinách strednej školy. Pôvodne som chcela študovať medicínu, no uvedomila som si, že chcem fyzicky pracovať s pacientmi, byť s nimi dlhšie, ako je to u lekárov. Na svojej práci si najviac cením zmysel pre zmysel, keď vidím skutočnú prácu vykonanú alebo dosiahnutý cieľ spoločne s pacientom. Fyzioterapia je veľmi rôznorodá a pestrá, každý pacient je iný, aj jedna diagnóza môže mať rôzne scenáre. Fyzioterapia je pre mňa najkrajšie povolanie – máme možnosť zmeniť alebo aspoň zlepšiť kvalitu ľudského života.

Mgr. Lukáš Kasala​

Vzdelanie:  2. lekárska fakulta UK v Prahe

Získaný titul: magisterský

Skrátka – fyzioterapeut dušou aj srdcom. Už od druhého ročníka na gymnáziu vedel, že chce študovať fyzioterapiu na 2.lekárskej fakulte v Motole v Prahe. Počas štúdia boli jeho lektormi fyzioterapeuti ako Prof. Pavel Kolář, PhDr. Petr Bitnar, Mgr. Zdeněk Čech, doc. Ondřej Čakrt, doc. Libuše Smolíková, Júlia Demeková, Daniel Sobotka a ďalší významný fyzioterapeuti pražskej rehabilitačnej školy. 

Lukáš je aktuálne hlavný lektor v RehaThinku. Je zodpovedný za témy a program kurzov a webinárov. Od roku 2019 učí spolu s Mgr. Danielom Sobotkom kurzy v Lotyšsku a dá sa povedať, že je jeho žiakom. 

Lektor kurzov manuálnej terapie, Komplexná terapia trigger pointov a globálna recipročná svalová inhibícia, Viscerálna  terapia. Lásku k lektorstvu našiel hneď pri prvom kurze, na ktorom pôsobil ako asistent. Pracuje v súkromnej ambulancií v Kladne, ale aj v Partizánskom na Slovensku. 

_12-IMG_1966.jpg

Naši partneri

Kam ďalej na stránkach

Kurzy

Kvalitné kurzy pre fyzioterapeutov. Pozrite si kurzy!

Webináre

Chcete si rozšíriť vedomosti o rôznych fyzioterapeutických témach? Pozrite si témy webinára!

bottom of page