top of page

Webináre

vlnka3.png

Doplňte si svoje vedomosti!

​​

Ako fyzioterapeuti sa musíme neustále vzdelávať. Nie vždy sa nám ale chce po práci otvoriť múdre knihy či preklikávať múdre weby a databázy. Webinár je výborná príležitosť si zopakovať zabudnuté a naučiť sa nové. RehaThink okrem kurzov organizuje aj webináre na rôzne fyzioterapeutické témy. Webináre trvajú 3 hodiny a sú navrhnuté tak, aby doplnili a obohatili teoretickú bázu vedomostí.  Prebiehajú cez platformu Zoom a sú v slovenskom jazyku. 

Pochopiteľná teória s návrhom terapie​

Webinár podrobne a do hĺbky pokrýva konkrétnu fyzioterapeutickú tému. Všetky webináre sú vedené tak, aby informácie bolo možné okamžite použiť v praxi. Okrem toho lektor navrhne možné praktické riešenie.

game-changer.png

Možnosť opakovania​

"Opakovanie je matka múdrosti." Webináre sú skvelé, pretože je tu možnosť zopakovať si zabudnuté vedomosti bez toho, aby ste opustili domov, alebo nadobudnúť nové informácie dôležité pre prax. Nemusíte čítať množstvo kníh a článkov. Náš lektor to už spravil za Vás.

dotazy.png

Spýtajte sa

Na webinároch môžete klásť otázky ku konkrétnej téme, rozprávať sa a diskutovať o klinických prípadoch. Možno aj vy máte pacienta, u ktorého neviete, aká stratégia terapie by bola správna? Môžete pokojne klásť otázky našim inštruktorom!

Webináře

Nadchádzajúce webináre

Ak chcete získať podrobné informácie o webinári, vyberte webinár, o ktorý máte záujem.

bottom of page