top of page

Dynamika myofasciálnych reťazcov - časť A

3-denný kurz diagnostiky a terapie pohybového aparátu v kontexte myofascialného reťazenia vychádza zo znalosti kineziológie a biomechaniky pohybu. Rieši otázky zmien svalového tonusu, diagnostiku svalového tonusu, a to jak teoretickými súvislosťami, tak praktickým prístupom.

Registration is closed
See other events
Dynamika myofasciálnych reťazcov - časť A
Dynamika myofasciálnych reťazcov - časť A

Čas a miesto

03. 3. 2023, 9:00 – 05. 3. 2023, 15:00

Gen. Svobodu1830/3A, Partizánske, Slovensko

O podujatí

Lektor: PhDr. Jitka Malá, Ph.D.

Kredity: pre aktuálnu vyhlášku SKF pre udelenie kreditov nebolo o kredity požiadané

Cena: 340 EUR (v cene zahrnuté vypracované materiály, pero, káva, čaj, občerstvenie)

Maximálny počet účastníkov: 16

Kurz určený pre: fyzioterapeut, lekár, jóga terapeut

Z dôvodu novej smernice SKF o sústavnom vzdelávaní, ktorá je pre nás principiálne, právne a ekonomicky neakceptovateľná, aktuálne nežiadame o kredity od SKF na žiadne  podujatie. Veríme, že sa podarí veci napraviť v záujme všetkých strán.

Diagnostika a terapia pohybového aparátu v kontexte myofascialného reťzenia vychádza zo znalosti kineziológie a biomechaniky pohybu. Rieši otázky zmien svalového tonusu, diagnostiku svalového

tonusu, a to jak teoretickými súvislosťami, tak praktickým prístupom. Prakticky je vyučovana

diagnostika svalového reťazenia, aplikácie rôzných testov a pozícií pre rozpoznanie patologicky zmenených

kľúčových segmentov. Vyučované pozície vychádzajú z historicky známeho systému jógových praktik,

avšak s vylúčením duchovného a meditativného rozmeru. Kurz nie je o jóge. Pozície z jógy sú medzi pacientami veľmi často používaným typom pohybovej aktivity, avšak nie vždy sa stretávajú s očakávaným efektom z dôvodu

nedostatočnej kvality prevedenia polohy. Diagnostické testy a korektívne polohy sa samozrejme dajú použiť aj u pacientov, ktorí nikdy jógu nepraktikovali. V tomto kurzu bude dynamika myofascialného prepojenia

demonštrovaná na vybraných jógových polohách, avšak znalosť jógy nie je pre účasť na kurze

kľúčová. Kurz nie je o praktikovaní jógy, ale o pochopení funkcie myofascialných reťazcov s využitím

polôh, s ktorými sa “klient” v bežnej praxi života, športu a prevencie stretáva. 

V kurze sa vyučuje terapeutický prístup ku svalovému reťazeniu, vhodný výber pozícií a ich

modifikácie vzhľadom ku konkretnému klientovi, diagnóze, aktualnému zdravotnému stavu. Za účelom

terapie je riešena jak otázka statického prevedenia pozície, tak dynamickej stabilizáce, tvorba

terapeutických zostáv, zohľadnenie korelácie dráh popísaných tradičnou čínskou medicínou a západnou

medicínou, výber terapeutických zostav vzhľadom k orgánovej diagnostike apod. Súčasťou kurzu je

náhľad do dychových techník, výber vhodných relaxačných techník, odporúčania pre životosprávu

vzhľadom k orgánovej a myoskeletálnej diagnostike.

Koncept je veľmi dobre využiteľný v naviazanosti na manuálne techniky fyzioterapie typu mobilizácie

chrbtice a končatinových kĺbov, reflexnej terapie lokomocie, terapie podľa L. Mojžíšové, viscerálnej

manipulácie, neurálnej manipulácie, veľmi dobre naväzuje na prechodnú fázu McKenzie terapie,

doliečenie poúrazových stavov nie len periferných segmentov. Kocpent veľmi dobre využijete u skoliotika, u

chronického vertebrogénneho syndrómu, GERD, cervikokranialného a cervikobrachialného

syndrómu. Koncept dokáže pracovať s hypermobilným syndrómom rovnako dobre ako s hypomobilitou.

Kurz je rozdelený do troch, na sebe naväzujúcich častí. Každá časť je vyučovaná 3 dni.

Časť A je cielená na teoretický podklad svalového tonusu a jeho reťazenie, identifikáciu svalových

dysbalancií, praktickú diagnostiku svalového reťazenia. Táto časť pojednáva o dychových vzoroch,

dychových technikách ovplyvňujúcich reťazenie svalového hypertonusu v oblasti axialného systému. Rieši

vplyv panvového dna na posturu, na dych, na stabilizáciu trupu. Praktická výuka je sústredená na

využitie základných polôh vrátane modifikácií ovplyvňujúcich dych, panvové dno, brušnú stenu, trupové

stabilizačné systémy. Hlavným cieľom tejto časti je naučiť sa kvalitativne správne prevedenie

základných polôh a dychových techník vrátane pochopenia teoretického základu.

Časový harmonogram kurzu

3.3. - 9:00 - 17:00, 12:00-13:00 obedová pauza

4.3. - 9:00 - 17:00, 12:00-13:00 obedová pauza

5.3. - 9:00 - 16:00, 12:00-13:00 obedová pauza

 

Zdieľajte toto podujatie

bottom of page