top of page

Komplexná terapia trigger pointov a globálna recipročná svalová inhibícia - 1.časť

V tomto kurze Komplexná terapia trigger pointov a globálna recipročná svalová inhibícia, ktorý je podľa konceptu PhDr. Petra Bitnara, sa naučíte palpovať a efektívne uvoľniť TrPs. Technika je postavená na využití vývojových pozícií a recipročnej inhibície.

Prihlásenie je uzatvorené
Pozrieť iné kurzy
Komplexná terapia trigger pointov a globálna recipročná svalová inhibícia - 1.časť
Komplexná terapia trigger pointov a globálna recipročná svalová inhibícia - 1.časť

Čas a miesto

23. 9. 2023, 9:00 – 24. 9. 2023, 16:00

Gen. Svobodu1830/3A, 958 01 , Partizánske, Slovensko

O podujatí

Garant: PhDr. Petr Bitnar, Ph.D.

Lektor: Mgr. Lukáš Kasala

Cena: 280 EUR (v cene zahrnuté vypracované materiály, pero, káva, čaj, občerstvenie)

Maximálny počet účastníkov: 16 

Počet kreditov: 13,5

Kurz Komplexná terapia trigger pointov a globálna recipročná svalová inhibícia je podľa konceptu PhDr. Petra Bitnara, ktorý nám ako jedinému na Slovensku umožnil vyučovať jeho koncept. Techniky použité k uvoľneniu hypertonického svalu a TrPs využívajú polôh z vývojovej kineziológie a princípu recipročnej inhibície. 

Trigger point nie je len nejaký bod vo svale, ale veľmi významný informátor terapeuta o zmenách v pohybovom systéme. Má veľmi silnú neurofyziologickú zložku a prepojenie s mozgov. Každý Trigger point má niekde kolegu, je v reťazci. Pre efektívne uvoľnenie aktívneho trigger pointu musíme patologický svalový reťazec nájsť, zaktivovať antagonistický a pomocou recipročnej inhibície uvoľniť aktívny trigger point. K tomu bol vytvorený tento kurz a koncept. 

Teoretická časť je zameraná na vysvetlenie, čo to trigger point je z neurofyziologického dôvodu, prečo je dôležitý, ako je spojený s mozgom, jeho neurofiozógia, čo všetko ho môže spôsobiť, ako sa prezentuje, ako k nemu pristupovať a apod. 

Praktická časť je zameraná hlavne na palpáciu a praktikum. U každého svalu sa dozviete, ako je zapojený do svalových reťazcov, ako sa prejavuje dysfunkcia, ako ovplyvňuje vzdialené časti tela, vyžarovanie bolesti a typické sťažnosti pacientov. Dozviete sa, ktoré kĺbne blokády, viscerálne poruchy, štruktuálne poruchy a iné dysfunkcie sú typicky spojené s trps v danom svale. U polôh a vysvetlíme, prečo práve danú polohu používame, ako správne pacienta nastaviť a čo chceme pod rukami cítiť. 

Kurz je prepletení informáciami z neurológie, internej medicíny, ortopédie a ďalšími obormi. 

Kurz je palpačne a informačne veľmi komprehensívny, podáva komplexný pohľad na bolesti z myofascialného syndrómu. 

Lektor ku každému príde a pomôže Vám, aby ste pod rukami cítili to, čo cítiť máte. Z kurzu odchádzate s pocitom, že ste sa danú techniku naučili a viete, ako ju použiť. 

Všetky polohy a informácie prezentované v kurze sú komunikované s PhDr. Petrom Bitnarom. 

Na kurz prijímame len fyzioterapeutov a lekárov. Masérov, trénerov, učiteľov ani laickú verejnosť u nás nenájdete.

Kurz je rozdelený na 2 časti, teoretická a praktická.

V teoretickej (23.9.., 9:00-12:00) sa dozviete: 

 • Myofascialná bolesť  - etiológia, mechanizmus tvorby
 • Neurofyziológia trigger pointov
 • Patofyziológia trigger pointov
 • Trigger points a blokády - ako to spolu súvisí
 • Prezentácie trigger pointov
 • Reťazenie trigger pointov, ako poznať, ktorý svalový reťazec je dysfunkčný a kde je ďalší trigger point
 • Princíp recipročnej inhibície
 • Princípy terapie
 • Videá, obrázky

Praktická časť (23.9. 13:00-17:00, 24.9. 9:00-15:00): 

11.2. - techniky uvoľnenia konkrétnych svalov pomocou vývojovej pozície a recipročnej inhibície, zapojenie svalu vo svalových reťazcoch, prejavy dysfunkcie

 • Správna palpácia, podráždenie trigger pointu - vyvolanie "jump sign"
 • Nájdenie dysfunkčného svalového reťazca a ďalšieho trigger pointu - interpretácia jump sign
 • Prezentácia TrPs a typické sťažnosti pacientov
 • Zapojenie svalu do svalového reťazca, jeho kineziólogia a posturálne prejavy dysfunkcie

Svaly:

 • Iliopsoas
 • Hamstring
 • Gluteus medius et minimus
 • Trakcia bedrového kĺbu vo vývojovej pozícií

U každého svalu bude prezentovaných niekoľko polôh

12.2. (9:00 - 15:00) 

Praktická časť

Svaly:

 • Quadratus lumborum
 • Rectus abdominis
 • Infraspinatus
 • Sternocleidomastoideus
 • Subocipitálna skupina, krátke extenzory šije
 • Trapezius pars descendens

Zdieľajte toto podujatie

bottom of page