top of page

Neurológia v praxi fyzioterapeuta

Neurologické vyšetrenie patrí medzi základné a dôležité vedomosti fyzioterapeuta. Môžeme odhaliť vážnu poruchu CNS alebo PNS. Je ale dôležité vedieť čo vyšetrujeme, prečo, kedy a čo nám vyšetrenie ukazuje. V tomto webinári sa pozrieme na niektoré časti nervového systému detailnejšie

Neurológia v praxi fyzioterapeuta
Neurológia v praxi fyzioterapeuta

Čas a miesto

22. 6. 2024, 9:00 – 13:00

platforma Zoom, 22.6.2024, 9:00 - 13:00

O podujatí

Dátum: 22.6.2024

Čas: 9:00-13:00

Lektor: Mgr. Lukáš Kasala

Miesto: platforma Zoom

Cena: 50 EUR

Jazyk: slovenský  

Počet kreditov SKF: 4

Neurológia predstavovala pre mnoho fyzioterapeutov počas VŠ strašiaka. Avšak fyzioterapeut sa musí vyznať v základnom vyšetrení, ktoré nie je náročné ani dlhé. Ale musíme vedieť kedy vyšetriť a ako.  Náš webinár Neurológia v praxi fyzioterapeuta je komplexný a ucelený pohľad na neurológiu pre fyzioterapeutov. V niektorých častiach, ktoré sú pre nás veľmi dôležité nie len z hľadiska vyšetrenia, ale aj celkového komplexného pochopenia, pôjdeme viac do hĺbky a venujeme danej téme viac času. Počas webináru získate veľké množstvo zaujímavých a dôležitých informácií, ktoré ale budú logicky, systematicky a pochopiteľne podané.

Čo sa vo webinári dozviete: 

 • Prečo by mal fyzioterapeut vedieť neurologicky vyšetriť? 
 • Rozdiel CNS a PNS
 • Zostupné dráhy CNS
 • Vzostupné dráhy CNS
 • Pyramidová dráha - základná anatómia, vyšetrenie, prejavy patológie
 • Extrapyramidová dráha - základná anatómia, vyšetrenie, prejavy patológie
 • Systém alfa a gama
 • Somatosenzorický systém - lemniskálny, spinotalamický, spinoretikulárny
 • Propriocepcia a proprioceptory - čo sem patrí, fungujú, ako sa vyšetruje, ako sa prejavuje porucha, pozrieme sa na to detailnejšie
 • Polohocit, pohybocit, kinestézia - vyšetrenie, prejavy poruchy
 • Reflexy horných končatín, dolných končatín, brušné reflexy - prečo a kedy vyšetrujeme,prezentácia vyšetrenia, prejavy patológie
 • Mozoček - funkcia a čo jednotlivé časti riadia/ovplyvňujú, vyšetrenie, prejavy patológie
 • Radikulopatia vs. pseudoradikulopatia - presné rozlíšenie, presné vyšetrenie - v tomto musíme byť majstri
 • Segmentová bolesť
 • Neurogénna intermitentná klaudikácia
 • Meralgia paraesthetica

Webinár je vhodný pre fyzioterapeut, lekár, študent fyzioterapie/medicíny. Webinár nie je určený pre trénerov, pacientov, laickú verejnosť, zdravotných pracovníkov, učiteľov TV apod.

Po skončení webinára Vám bude zaslaný kontrolný dotazník s otázky k webináru. Po vyplnení dotazníku Vám bude zaslaný certifikát.

Webinár bude nahrávaný, v prípade nemožnosti sa zúčastniť Vám po zaplatení pošleme link so záznamom.

Po prihlásení Vám príde email s informáciami o platbe. Ak email nedostanete do hlavnej schránky, pozrite sa medzi spamy alebo reklamy, niekedy email príde medzi iné správy.

Zdieľajte toto podujatie

bottom of page