top of page

Ako sa typicky prezentuje bolesť pochádzajúca z orgánu

Bolesť je najčastejší dôvod, prečo pacienti navštevujú fyzioterapeutov a lekárov. Je preto veľmi dôležité rozumieť, odkiaľ bolesť pochádza. Je jej pôvod zo svalu, fascie, kĺbu, nervu, orgánu, nádoru či zápalu, alebo je problém psychika? Aby sme v práci liečili efektívne, musíme poznať charakteristiku bolesti. V čom sú teda základné charakteristiky? V tomto článku sa zameriame primárne na bolesť viscerálnu a odlíšenie od iných typov bolesti.


Bolesť pochádzajúca z orgánu sa typicky prezentuje ako difúzna, tupá, špatne lokalizovaná, pacient nie je schopný presne lokalizovať bolesť. Bolesť z orgánov nemá väčšinou vystreľujúci charakter. Pacient pri popise neukazuje konkrétnu dráhu, konkrétny smer, kam bolesť vyžaruje, ale ukazuje skôr na danú oblasť, rukou krúži okolo danej oblasti miesto toho, aby ukazoval smer projekcie bolesti.

Keď pacient popisuje bolesť ako difúznu, ukazuje na nejakú oblasť, napríklad na celý ramenný pletenec, nenachádzame väčšinou zásadne obmedzený rozsah pohybu, ak je príčina viscerálna.

Každý orgán má svoju referenčnú zónu, kam sa patológia konkrétneho orgánu prejavuje. Nazývajú sa Headové zóny. V týchto zónach dochádza ku reflexným vegetatívnym zmenám ako zmena potivosti, zmena prekrvenia kože a dermografizmu, zmena teploty kože a podkožia, zmena napätia svalstva, tvorba trigger pointov, pohyblivosti fascií, citlivosti na dotyk atď.
Aké sú ďalšie znaky poruchy orgánu?

Podozrenie na internú poruchu je nočná a kľudová bolesť. Nočná bolesť je vždy zdvihnutý prst, príčinou bolesti môže byť aj nádor a zápal. Akonáhle pacient pri otázke Ako spíte? odpovie- špatne, chytíme ho za slovo a skúmame príčiny poruchy spánku viac. Nesmie nám uniknúť pôvod nádorový, zápalový, či psychicky (typicky larvované depresie).

Za veľký výkričník môžeme považovať bolesť, ktorá nie je naviazaná na konkrétny pohyb, ale na konkrétnu hodinu. Takisto do tejto kategórie patrí bolesť spojená s únavou, nechutenstvom či zmenou nálady.

Naša pozornosť na bolesť z orgánu by sa mala zamerať aj po kineziologickom vyšetrení, pri ktorom nenachádzame výraznejšie zmeny v rozsahu pohybu, ale pacient "je boľavý".


V čom je rozdiel od bolesti z trigger pointu či nervu? Bolesť z trigger pointu má svoju referenčnú zónu. Väčšina pacientov vie popísať, kde bolesť cítia, kam vyžaruje. Rukou ukazujú na konkrétne miesto (napr. predná strana ramena, predkolenie, zadná časť stehna), ukazujú čiaru, koliečko,...

Bolesť z nervu vedie v dermatóme konkrétneho nervu. Pacienti teda ukazujú rukou po konkrétnom dermatóme a vedia presne popísať priebeh.

Bolesť vychádzajúca z kĺbu, teda z poruchy štruktúry má presne miesto projekcie a pacient vie na ňu ukázať. Napríklad porucha bedrového kĺbu sa typicky prejavuje bolesťou v triesle, poprípade ako bolesť v kríži. V začiatočných fázach sa môže prezentovať aj ako bolesť kolena. Miesto prezentácie sa však nemení, je stále rovnaké a pacient často vie povedať, kedy a po čom sa bolesť dostaví či zhorší.


Každé ochorenie vnútorného orgánu sa premieta do pohybového systému vznikom konkrétnych reflexných zmien, tzv. viscerálnym vzorcom. Tento reflexne vzniknutý vzorec je typický pre každý orgán nám môže pomôcť v diferenciálnej diagnostike. Viscerálny vzorcom sa budeme venovať v ďalšom článku.
Comments


bottom of page