top of page

Komplexná terapia trigger pointov a globálna recipročná svalová inhibícia - 2.časť

V tomto kurze Komplexná terapia trigger pointov a globálna recipročná svalová inhibícia, ktorý je podľa konceptu PhDr. Petra Bitnara, sa naučíte palpovať a efektívne uvoľniť TrPs. Technika je postavená na využití vývojových pozícií a recipročnej inhibície.

Komplexná terapia trigger pointov a globálna recipročná svalová inhibícia - 2.časť
Komplexná terapia trigger pointov a globálna recipročná svalová inhibícia - 2.časť

Čas a miesto

25. 10. 2024, 9:00 – 26. 10. 2024, 16:00

Gen. Svobodu1830/3A, 958 01 , Partizánske, Slovensko

O podujatí

Garant: PhDr. Petr Bitnar, Ph.D.

Lektor: Mgr. Lukáš Kasala

Cena: 280 EUR (v cene zahrnuté vypracované materiály, pero, káva, čaj, občerstvenie)

Maximálny počet účastníkov: 16 

Počet kreditov: 13,5

Kurz Komplexná terapia trigger pointov a globálna recipročná svalová inhibícia je podľa konceptu PhDr. Petra Bitnara, ktorý nám ako jedinému na Slovensku umožnil vyučovať jeho koncept. Techniky použité k uvoľneniu hypertonického svalu a TrPs využívajú polôh z vývojovej kineziológie a princípu recipročnej inhibície. 

Trigger point nie je len nejaký bod vo svale, ale veľmi významný informátor terapeuta o zmenách v pohybovom systéme. Má veľmi silnú neurofyziologickú zložku a prepojenie s mozgom. Každý Trigger point má niekde kolegu, je v reťazci. Pre efektívne uvoľnenie aktívneho trigger pointu musíme patologický svalový reťazec nájsť, zaktivovať antagonistický a pomocou recipročnej inhibície uvoľniť aktívny trigger point. K tomu bol vytvorený tento kurz a koncept. 

Teoretická časť je zameraná na vysvetlenie, čo to trigger point je z neurofyziologického dôvodu, prečo je dôležitý, ako je spojený s mozgom, jeho neurofiozógia, čo všetko ho môže spôsobiť, ako sa prezentuje, ako k nemu pristupovať a apod. 

Praktická časť je zameraná hlavne na palpáciu a praktikum. U každého svalu sa dozviete, ako je zapojený do svalových reťazcov, ako sa prejavuje dysfunkcia, ako ovplyvňuje vzdialené časti tela, vyžarovanie bolesti a typické sťažnosti pacientov. Dozviete sa, ktoré kĺbne blokády, viscerálne poruchy, štruktuálne poruchy a iné dysfunkcie sú typicky spojené s trps v danom svale. U polôh a vysvetlíme, prečo práve danú polohu používame, ako správne pacienta nastaviť a čo chceme pod rukami cítiť. 

Kurz je prepletení informáciami z neurológie, internej medicíny, ortopédie a ďalšími obormi. 

Kurz je palpačne a informačne veľmi komprehensívny, podáva komplexný pohľad na bolesti z myofascialného syndrómu. 

Lektor ku každému príde a pomôže Vám, aby ste pod rukami cítili to, čo cítiť máte. Z kurzu odchádzate s pocitom, že ste sa danú techniku naučili a viete, ako ju použiť. 

Všetky polohy a informácie prezentované v kurze sú komunikované s PhDr. Petrom Bitnarom. 

Na kurz prijímame len fyzioterapeutov a lekárov. Masérov, trénerov, učiteľov ani laickú verejnosť u nás nenájdete.

Kurz je rozdelený na 2 časti, teoretická a praktická.

V teoretickej (14.10., 9:00-12:00) sa dozviete: 

 • Prečo je terapia trigger pointu dôležitá
 • Ako trigger point prispieva k rozvoju chronickej bolesti
 • Ako ovplyvňuje periférnu a centrálnu senzitivizáciu
 • Ako chronická bolesť mení funkciu CNS a aký má vplyv na jednotlivé centrá v mozgu
 • Vplyv trigger pointu na posturu
 • Rozdelenie tonický a fázický svalový systém, ktoré svaly do ktorého systému patria
 • Vzťah somatoviscerálny a viscerosomatický
 • Syndrómy - horný skrížený, dolný skrížený, presýpacích hodín, hornej hrudnej apertúry
 • Videá, obrázky

Praktická časť (14.10. 13:00-17:00, 15.10. 9:00-15:00): 

Svaly:

 • Trapezius pars ascendens
 • Levator scapulae
 • Subscapularis
 • Bránica
 • Multifidus
 • Iliocostalis
 • Semispinalis cervicis et capitis
 • Obturatorius internus et externus
 • Adductor longus, brevis, magnus
 • Piriformis
 • Tensor fasciae latae
 • Očné svaly
 • Scalenii
 • Svaly panvového dna

Zdieľajte toto podujatie

bottom of page