top of page

Konferencia fyzioterapeutov

Nový jedinečný koncept konferencie 

Projekt “Festival Fyzioterapie” vznikol ako vízia prinášať fyzioterapeutom na Slovensku kvalitné vzdelávanie a komplexný prístup k riešeniu najčastejších zdravotných problémov našich pacientov. Pomocou kvalitných prednášok a praktických workshopov budete môcť rozšíriť svoje znalosti a zručnosti vo fyzioterapii, vyskúšať nové techniky a získať prehľad o možnostiach a komplexnosti vášho odboru.

Čo je zámerom a cieľom konferencie?

Zámerom “festivalu” je vytvoriť priestor pre rôznorodosť prístupov a pohľadov na konkrétny problém, ktorým je téma konferencie a účastníci môžu skúšať nové techniky, diskutovať o metódach, či získať prehľad o možnostiach a skutočnej hĺbke fyzioterapie, a tým zvýšiť svoju úspešnosť a efektivitu liečby. Fyzioterapia si pre svoju úspešnosť musí zachovávať holistický prístup k pacientovi a jeho problémom, kde celkový pohľad a hľadanie skutočnej príčiny môže výrazným spôsobom umožniť veľkému množstvu pacientov sa vyliečiť a nie len zbaviť príznakov choroby. Na to, aby boli fyzioterapeuti schopní sa pacientovi priblížiť a navrhnúť riešenie jeho zdravotných problémov je nutné, aby si boli plne vedomí čo fyzioterapia ako odbor dokáže, a čomu všetkému sa môžu venovať, či čo všetko môžu správnymi technikami ovplyvniť. A práve to sme si vybrali ako cieľ nášho projektu. A hoci je to možno ambiciózna myšlienka, veríme, že sa nám ju podarí naplniť s pomocou kvalitných lektorov, zvedavých účastníkov a pravidelnosti stretnutí. Veríme, že spoločnými silami oslávime nádheru a komplexnosť nášho odboru a vrátime ho na výslnie vyhľadávaných foriem terapie pre širokú verejnosť.

Téma konferencie - Bolesti lumbálnej časti chrbtice

 

Tento rok sme si ako tému vybrali “Bolesti lumbálnej časti chrbtice”, keďže tie patria medzi najčastejšie sa vyskytujúce problémy, s ktorými sa ako fyzioterapeuti stretávame. Na daný problém sa pozrieme zo 4 rôznych pohľadov, jedným z ktorých je liečba trigger pointov najčastejšie vyúsťujúcich alebo propagujúcich sa práve v spodnej časti chrbta. Počas praktických workshopov ukážeme účastníkom ako rýchlo a efektívne s týmito trigger pointmi pracovať, ako im načúvať a porozumieť, a ako sa v ich spleti správne orientovať. 

 

Ďalej sa na bolesti v spodnej časti chrbtice pozrieme z pohľadu funkčných porúch kĺbu, ktoré sa dajú ovplyvniť správnymi mobilizáciami a ukážeme, že presnou prácou v jednotlivých kĺboch dokážeme pacientom uľaviť. Správne porozumenie súvislostí a dôvodov pre vznik blokád vedie k zvýšeniu úspešnosti každej liečby. Veríme, že nazretím do tejto témy odhalíme účastníkom krásu a potrebu citlivej manuálnej zručnosti.

DSC_0309.JPG

Bolesť lumbálnej časti chrbtice je najčastejší dôvod, prečo nás pacienti vyhľadávajú. Existuje mnoho príčin, čo môže pacientovu bolesť spôsobovať. Je dôležité k diagnostike a terapii pristupovať komplexne. Preto sa na konferencií na túto problematiku zameriame z pohľadu trigger pointov, mobilizačných techník, gynekologickej fyzioterapie a porúch bedrového kĺbu. 

Festival Fyzioterapie je nie len odborným seminárom, ale aj miestom, kde sa môžete stretnúť s ľuďmi zo svojho odboru, diskutovať s nimi, nadviazať nové kontakty či získať nové pohľady na svoju prácu.

 

Počas konferencie vytvoríme priestor na diskusiu o súčasnom stave a úrovni fyzioterapie na Slovensku a pozrieme sa ako by sme si predstavovali jej smerovanie v 21.storočí.

Aby si každý z konferencie odniesol čo najviac, rozhodli sme sa prijať maximálne 80 účastníkov. Počas workshopu bude v jednej skupine 16 účastníkov na jedného lektora. Chceme, aby mal lektor možnosť sa každému venovať. Preto sme zvolili menšie skupinky. Každý účastník sa zúčastní na všetkých piatich workshopoch. 


Veríme, že táto konferencia bude oslavou hĺbky a čara fyzioterapie, kde sa fyzioterapeuti niečo nové naučia, niečo známe obnovia a pospájajú do nových súvislostí, a spoločnými silami posunú náš odbor opäť profesionálne ďalej , čo najbližšie k pacientovi a jeho problémom. Nech každý fyzioterapeut na Slovensku je hrdý na svoju prácu a jej neuveriteľnú silu.

Organizátorom podujatia je RehaThink - kurzy pre fyzioterapeutov a Meraki fyzio.

Prednášajúci

Kedy a kde sa bude konferencia konať?

 19. - 20. 4. 2024

(piatok a sobota)

 

Miesto konania je krásny hotel Mamut v centre Popradu.

Aká je cena a čo je v nej zahrnuté?

Cena za účasť je 250 eur

V cene je zahrnuté: 

  • 5 prednášok 

  • 5 workshopov

  • skriptá s vytlačenými prednáškami každého lektora

  • obed v piatok a v sobotu

  • občerstvenie počas celej konferencie

  • certifikát za účasť

Kredity SKF: Bude požiadané o kredity za účasť

Maximálny počet prijatých účastníkov: 80

Program a časový harmonogram

Piatok 19.4.

8:00-9:00 - Registrácia účastníkov

9:00 - 9:15 - Úvod konferencie, predstavenie prednášajúcich, úvodná reč

9:15 - 10:15 - Najčastejšie trigger pointy spôsobujúce bolesť dolnej časti chrbtice - Mgr. Lukáš Kasala

10:15 - 10:30 - pauza

10:30 - 11:30 - Poruchy bedrového kĺbu vo vzťahu k bolestiam lumbálnej časti chrbtice - Mgr. Júlia Demeková

11:30 - 11:45 - pauza

11:45 - 12:45 - Manuálne techniky v liečbe bolestí lumbálnej časti chrbtice - PhDr. Miroslav Dobeš 

12:45 - 14:00 - obed

14:00 - 15:00 - Gynekologická fyzioterapia vo vzťahu k bolestiam lumbálnej časti chrbtice - Mgr. Zuzana Woleková 

15:00 - 15:15 - pauza

15:15 - 16:15 - Fyzioterapia v 21.storočí - Mgr. Barbara Nádašiová

16:15 - 17:00 - pauza, príprava na workshop

17:00 - 18:00 - kolo workshop 1

 

Sobota 20.4.

9:00 - 10:00 - kolo workshop 2

10:15 - 11:15 - kolo workshop 3

11:15 - 12:30 - obed

12:30 - 13:30 kolo workshop 4

13:45 - 14:45 - kolo workshop 5

14:45 - 15:30 - pauza

15:30 - Ukončenie konferencie, výstupy z konferencie, záverečná reč

Prihlásenie na konferenciu

Konferencia Festival fyzioterapie
Konferencia Festival fyzioterapie
19. 4. 2024, 9:00
Hotel Mamut Poprad
bottom of page