top of page

Kvalitné odborné postgraduálne vzdelávanie pre fyzioterapeutov

Praktické kurzy pre fyzioterapeutov založené na princípoch pražskej rehabilitačnej školy

Kurzy

RehaThink ponúka širokú škálu vysoko praktických kurzov, ktoré spolu vytvárajú súdržný a vzájomne prepojený súbor vedomostí a zručností. V RehaThinku sme vytvoril tzv. RehaThink physio skills koncept, ktorý tvorí 7 prepojených kurzov navrhnutých tak, aby poskytoval komplexný prístup k hodnoteniu a liečbe pacienta. Pri zvládnutí a aplikovaní techník a informácií z konceptu bude fyzioterapeut schopný rozumieť a liečiť väčšinu problémov, s ktorými Vás pacienti navštevujú v ambulancií.

Kurzy vedú profesionálni lektori s bohatými skúsenosťami vo fyzioterapii.   Kurzy zdôrazňujú komplexný, klinický a vedecky podložený prístup vo fyzioterapii.

Kurzy sú len pre fyzioterapeutov, neprijímame masérov, trénerov, učiteľov, pacientov, laickú verejnosť atď.

Webináre

Fyzioterapia je praktická profesia, preto praktické techniky nechávame na prezenčný tréning. Praktické znalosti však musia byť podložené teoretickým poznaním, z akého dôvodu danú techniku robíme. Webináre sú zamerané na doplnenie teoretických vedomostí a sú prepojené s informáciami z kurzov. Webináre sú navrhnuté tak, aby poskytli lepšie a hlbšie pochopenie rôznych fyzioterapeutických tém.

Prečo navštíviť naše kurzy?

zkusenosti.png

Celoživotné vzdelávanie​

RehaThink je založený na neustálom vzdelávaní a dlhoročných skúsenostiach vo fyzioterapii. Naši lektori participujú na výskumoch, prednášajú na pražských vysokých školách a podieľajú sa na rozvoji fyzioterapie ako oboru. 

celostni.png

Komplexný pohľad

​Jedným z našich hesiel je komplexný a integrovaný pohľad na fyzioterapiu. Dobrý fyzioterapeut musí ovládať a vedieť skĺbiť poznatky z rôznych oblastí medicíny.  Informácie na kurze sú prepojené s informáciami z iných oborov ako napr. funkčná anatómia, fyziológia, interná medicína, neurológia, ortopédia, traumatológia  a iné a dokopy poskytujú široký a komplexný pohľad na problematiku. 

praxe.png

Individuálny prístup

Každý kurz má limitovaný počet účastníkov pre jedného lektora. Maximálny počet je 16. Len tak dokážeme zabezpečiť individuálny prístup ku každému, dostatočne vysvetliť techniku a "make you feel it". Chytíme Vaše ruky a presne ukážeme, kde a ako správne držať a čo by ste mali pod rukami cítiť. 

Fizio_30.04.23_foto_IevaRomaško-049.jpg
_Fizio_30.04.23_foto_IevaRomaško-065.jpg
_Fizio_30.04.23_foto_IevaRomaško-009.jpg

Profesionalita a individuálny prístup

Všetci inštruktori v RehaThinki majú magisterské alebo doktorandské vzdelanie vo fyzioterapií s dlhoročnými skúsenosťami v obore. Môžeme byť hrdí na to, že našimi hosťujúcimi lektormi sú uznávaní lektori Univerzity Karlovej v Prahe a vážený  odborníci fyzioterapie nielen vo svojej krajine, ale aj v zahraničí. 

Spolu s lektormi kurzy analyzujeme a neustále vylepšujeme, aby bol učebný materiál logický a ľahko pochopiteľný. 

Kvalita, kvalita, kvalita. To je možné zabezpečiť len individuálnym prístupom, preto je počet účastníkov kurzov obmedzený na 16. To umožňuje lektorovi pristupovať, opravovať a učiť správne prevedenie techniky. Kurzy je časovo navrhnutý tak, aby praktická časť predstavovala čo najväčšiu časť kurzu. 

Ostheopathy with two hands formed in a triangle on the back of a woman_edited.jpg

Najnovšie články

Psaní na stroji

Novinky RehaThink

Dostávajte najnovšie informácie o kurzoch, webinároch a článkoch. Prihláste sa pre odber.

Ďakujeme!

bottom of page